Behandlingsområden

Här följer några exempel där homiatrikernas kunskaper skulle kunna komma till nytta och positivt påverka befolkningens hälsa och livskvalitet.

Allergi/överkänslighet
Ur en homiatrisk synvinkel måste en person med allergi ses utifrån ett individuellt helhetsperspektiv. Det viktigaste är att komma till klarhet med vad som är orsaken till allergin/överkänsligheten och inte bara konstatera att personen reagerar för häst, hund, mögel, pollen och så vidare, utan istället fokusera på vad i kroppen det är som individuellt bör korrigeras för att denna reaktion ska komma i balans och inte ge allergiska/överkänsliga symtom.

Det är inte möjligt att hjälpa alla personer, men många allergiker kan bli besvärsfria rent medicinskt med hjälp av miljövänliga läkemedel så som homeopatika eller växtbaserade läkemedel samt omställning av kost och vid behov även kosttillskott. I vissa fall bör även ryggraden korrigeras då det kan uppstå liknande symtom vid blockeringar i thorax. Även amalgam kan spela en roll.

Bakterie- och virussjukdomar
Ett annat problem som dagens hälso- och sjukvård har svårigheter att åtgärda är virussjukdomar. För bakteriesjukdomar ger den konventionella medicinen (skolmedicinen) ofta antibiotika och bakterierna dör, men mot virussjukdomar hjälper inte antibiotika.

Får man symtom i form av halsont, huvudvärk, snuva, hosta med mera uppsöker de flesta en läkare. Det är då viktigt att läkaren gör en odling för att avgöra om det verkligen är en bakterie och av vilken typ så att rätt slags antibiotika ges.

Skulle det istället visa sig att det är ett virus man har så har inte dagens hälso- och sjukvård mycket att sätta in. I dessa fall blir patienten ofta hemskickad med orden det kommer att gå över. Homiatriker däremot kan genom olika kombinationer av miljövänliga läkemedel (homeopatika, växtbaserade läkemedel med flera) ställa om kroppen så att det inte blir gynnsamt för viruset att leva vidare där och därmed återge patienten hälsan och öka livskvaliteten.

Framgångsrika behandlingar
Det är även möjligt att nå framgångsrika behandlingar mot barnlöshet, magåkommor, hudsjukdommar, akuta samt kroniska nack och ryggproblem, så som ryggskott, nackspärr i dagligt tal.

Copyright © 2009 www.alternativmedicinskklinik-apotek.com

Nyheter

2009-05-29
Välkommen till vår nya hemsida!

Hem   |   Homiatriker   |   Behandlingsområden   |   Kontakt