Homiatriker

Till skillnad mot många andra titlar inom komplementär- och alternativmedicinen så talar utbildningstiteln diplomerad homiatriker om att den komplementär- och alternativmedicinska utövaren avlagt examen i homiatrik och blivit godkänd. Många homiatriker har specialiserat sig vidare inom något komplementär- och alternativmedicinskt område.

Homiatrik en terapiutbildning
Homiatrik är en välbalanserad utbildning för att kunna fungera som komplementär- och alternativmedicinens allmänpraktiker. I homiatrikutbildningen ingår akupunktur, kiropati och homeoterapier (olika terapier där homeopatika ges), exempelvis homeopati, isopati, terapikoncept med Schüsslers vävnadssalter eller komplexmedel. Förutom dessa huvudämnen ingår olika massageformer så kallade multi-modal-massage som innebär att olika massageformer kombineras. Det ingår också olika diagnosmetoder så som irisdiagnostik, urinskiktning och pulsdiagnostik.

Homiatrikerns grundmedicinska utbildning
Alla homiatriker inleder studierna med en grundmedicinsk utbildning i anatomi, fysiologi och sjukdomslära som motsvarar 60 p på högskolenivå som följer KAM-Kommittén för Alternativmedicins basmedicinska målbeskrivning för 60 studieveckor. Genom att inleda studierna med grundmedicin får eleverna en djupare förståelse för sina alternativmedicinska studier. En homiatriker har dubbelt så mycket utbildning i anatomi, fysiologi och sjukdomslära som en sjuksköterska har idag.

Homiatrikers ansvarsförsäkring
Det är viktigt för patientsäkerheten att komplementär- och alternativmedicinare har en ansvarsförsäkring. Det har alla homiatriker som är med i Svenska Naturmedicinska Sällskapet.

Tillsynsorgan för homiatriker
KAM-Kommittén för alternativ medicin fungerar som frivilligt tillsynsorgan för komplementär- och alternativmedicinare. De flesta homiatriker är med i KAM:s centralregister, vilket innebär att en homiatriker ingår i den frivilliga tillsynen för komplementär- och alternativmedicinare. Det innebär att en homiatriker som är auktoriserad av KAM årligen kvalitetssäkrar sig, vilket innebär att homiatrikern årligen kontrolleras att den innehar ansvarsförsäkring och följer KAM:s etiska regler. Läs gärna mer på www.kam.se

Genom att en homiatriker ingår i den frivilliga tillsynen så innebär det för patienten att den vid en felbehandling kan vända sig till KAM:s ansvarsnämnd och etiska råd som är motsvarigheten till den konventionella vårdens HSAN – Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd..   

Copyright © 2009 www.alternativmedicinskklinik-apotek.com

Nyheter

2009-05-29
Välkommen till vår nya hemsida!

Hem   |   Homiatriker   |   Behandlingsområden   |   Kontakt